Licencja ochrony, czy jest potrzebna?

Nawet specjalnie nie rozglądając się w przestrzeni miejskiej, dostrzeżemy różnego typu pracowników ochrony. Jest tam bowiem sporo nieruchomości o użyteczności publicznej, sklepów, kompleksów budynków czy też imprez masowych. W każdym z tych miejsc zatrudnienie mają pracownicy ochrony. Jest to profesja, która może być wykonywana w równym stopniu przez mężczyzn, jak i kobiety. Zazwyczaj jednak to panowie podejmują się tego rodzaju zatrudnienia.

Chcąc zostać ochroniarzem, trzeba wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną. Oprócz tego w cenie będzie też spostrzegawczość, znajomość topografii danego terenu i odwaga. Jest to zawód, gdzie licencja ochrony nie jest konieczna, ale do spełnienia minimalnych wymogów w tym zawodnie musimy spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest legitymowanie się obywatelstwem RP bądź też kraju należącego do UE. Kolejnym elementem jest skończony 21 rok życia, a do tego mieć ukończone minimum gimnazjum lub po reformie ośmioklasową szkołę podstawową. Kolejnymi warunkami, jakie należy spełnić, jest posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych. Z kolei, jeśli dodatkowo interesuje nas licencja ochrony, to trzeba wykazywać się nieposzlakowaną opinią i odbyć stosowne przeszkolenie teoretyczne i praktyczne. Nie mniej istotna jest też znajomość prawa z zakresu z ochrony osób i mienia. Spełniając powyższe kryteria mamy możliwość starać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

A może starać się o licencję pracownika ochrony?

Warto wiedzieć, że mając do swojej dyspozycji wyższe uprawnienia, jednocześnie otwieramy przed sobą więcej możliwości pracy zarobkowej. W ten sposób otwiera się przed nami możliwość pracy w instytucjach publicznych, monitorowanych osiedlach, a także możliwość świadczenia usług osobom prywatnym i ważnym urzędnikom państwowym. Do tego mając wspomniana licencję mamy znacznie większe możliwości rozwoju. Po przepracowaniu określonej liczby lat w zawodzie można starać się też o przyjęcie do usług związanych z konwojowaniem wartościowych rzeczy. Jest to nie tylko lepiej płatne zajęcie, ale też przechodzi się tu dodatkowo więcej badań i testów sprawnościowych.