Jak rozpocząć budowę domu? Wszystkie informacje, które powinien wiedzieć każdy właściciel posesji, na której ma stanąć nowa nieruchomość.

Budowa domu, składa się z szeregu wielu zadań, które są czasochłonne oraz wymagają ogromnej wiedzy. Aby wybudować dom, należy kierować się ustalonym wcześniej prawem budowlanym, który określa warunki budowy. Powstało ono by uniknąć między innym budowy nieruchomości w niewłaściwym miejscu, co miałoby negatywny wpływ na środowisko, bliską okolice, rozwój miasta czy zagrażałoby lokatorom owego domu.

Jak skonstruowane są przepisy budowlane i po co zostały one stworzone?

Prawo budowlane powstało, by ochronić klienta jak i wykonawców przed niewłaściwym wykonywaniem obowiązków. Ma ono na celu, wyszczególnienie etapu prac, by uniknąć negatywnego wpływu na środowisko czy zapobiegnieciu powstawania katastrof budowlanych. Przepisy budowlane, stworzone są ze ściśle określonych zadań. Uniemożliwiają one samowolne wykonywanie prac, dzięki czemu, zwiększone jest bezpieczeństwo podczas budowy. Prawo budowlane i zawarte w nim przepisy, chronią również zabytkowe kamienice, dzięki czemu dąży się do ich renowacji a nie dewastacji.

Jak wybudować dom w oparciu o prawo budowlane?

Podjęcie decyzji o budowie domu, to dopiero początek zadań, które czekają przyszłego inwestora. Każda budowa, wymaga pozwolenia na budowę. Czym ono jest?
Pozwolenie na budowę wydawane jest przez pracownika, po sprawdzeniu wszystkich istotnych szczegółów dotyczących budowy nieruchomości. Aby można było je uzyskać, niezbędne jest posiadanie specjalnego projektu budowlanego, w którym wyszczególnione zostaną wszystkie etapy budowy domu, w tym równie istotne przyłączenie energii elektrycznej, kanalizacji czy gazociągu. Taki projekt, ma na celu zweryfikowanie, czy wykonywanie prac na wskazanym terenie jest możliwe, a ich postęp, nie wpłynie negatywnie na środowisko. Kolejnym, wymaganym dokumentem, bez którego nie zostanie wydane pozwolenie na budowę jest dokument potwierdzający prawo do wykonywania zmian, na wskazanym w projekcie terenie. Najczęściej, jest to kopia aktu notarialnego lub odpis księgi wieczystej, który potwierdza, iż teren wskazany w projekcie należy do wykonawcy, lub został on upoważniony do wykonywania jakichkolwiek prac budowlano- remontowych. Dopiero po weryfikacji złożonych dokumentów, można założyć księgę budowy i rozpocząć pierwsze pracę budowlane.
Budowa domu, wymaga ogromnych starań. Już na etapie planowania i projektowania nowego domu, konieczna jest znajomość prawa budowlanego. Bez tej wiedzy, nie będziemy w stanie stworzyć projektu budowlanego, przygotować terenu pod budowę oraz zająć się przyłączem, bez którego wykonywanie prac, nie będzie możliwe. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, warto skorzystać z doświadczonej firmy budowlanej lub wynająć kierownika budowy. Osoba ta, będzie odpowiedzialna za pracowników, zatrudnionych do budowy domu, etap pracy i pozyskanie wszelakich pozwoleń. Umożliwi to sprawne oraz szybkie wykonywanie prać oraz uchroni zleceniodawcy przed problemami prawnymi, wynikającymi z braku wiedzy. To najlepszy i najszybszy sposób, na budowę nieruchomości.