Jak długo ważny jest bilet open?

Bilet ważny jest 12 miesięcy od daty wyjazdu.

Jaki jest limit wagi bagażu?

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg, za wyjątkiem połączeń do/z Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji, gdzie Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

Czy na moim bilecie może podróżować inna osoba (córka, mąż)?

Nie. Bilet jest imienny i nie może być udostępniony osobie trzeciej.

Jakie potrzebne są dokumenty podczas podróży do Państw UE?

Dokumentem uprawniającym do podróży zagranicznej do Państw EU jest paszport lub dowód osobisty.

Czy do Państw nie należących do UE np. do Szwajcarii można wjechać legitymując się tylko dowodem osobistym?

Wiążących informacji na ten temat udziela Wydział Paszportowy w każdym mieście lub Ambasada danego kraju.

Kiedy można zmienić termin wyjazdu?

Datę wyjazdu można zmienić najpóźniej na 24h przed zaplanowaną  podróżą. W dniu wyjazdu zmiana nie jest możliwa.

Czy mogę podróżować z psem?

Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg! Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii i Włoch, gdzie bezwzględnie nie przewozimy zwierząt.

Czy w czasie podróży jestem ubezpieczony?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażer w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.

Czy mogę wykupić dla siebie w autokarze drugie miejsce?

Tak. Pasażer ma możliwość wykupić dla siebie drugie miejsce, cena drugiego biletu wynosi 50% ceny, przy jednoczesnym wykupieniu biletu pełnopłatnego.

Czy mogę w autokarze naładować telefon lub laptopa?

W niektórych naszych pojazdach montowane są już gniazdka 230V. Dołożymy starań, aby w przyszłym sezonie wszystkie autokary wyposażone były w gniazdka dla naszych pasażerów.

Czy w autokarach jest dostęp do internetu?

Tak, nasi pasażerowie mogą skorzystać z bezpłatnego, bezprzewodowego internetu na terenie Polski.

Czy kupując bilet w dwie strony muszę podać konkretną datę powrotu?

Nie. W naszej ofercie dostępne są bilety typu OPEN (otwarte, z określoną datą wyjazdu lecz bez określonej daty podróży powrotnej).

Czy dziecku podczas podróży potrzebny jest fotelik?

Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

Czy dzieci poniżej 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie?

Dzieci poniżej 12-go roku życia nie mogą samodzielnie podróżować autokarami Sindbad.

Czy dzieci powyżej 12-go roku życia mogą podróżować samodzielnie?

Tak. Dzieci powyżej 12-go roku mogą podróżować samodzielnie (z wyjątkiem podróży do/z Włoch, Grecji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę) , opiekunowie odprowadzający dzieci na odjazd autokaru zobowiązani są podpisać dostępny u Pilota „Wniosek dotyczący przewozu osób nieletnich”. W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii (od 16 roku życia) wymagane są także kopie dokumentów tożsamości rodziców dziecka.

Co to jest „karta pokładowa”?

“KARTA POKŁADOWA” oznacza dokument on-line zwany “Kartą pokładową”, wydrukowany samodzielnie przez Pasażera lub w jego imieniu przed każdym lotem, lub dokument w innym alternatywnym formacie wystawiony przez Pasażera lub przez nasze linie lotnicze lub przez naszych agentów na obsługiwanym przez nas lotnisku.

Kiedy mogę dokonać odprawy online?

Terminowa odprawa jest obowiązkiem każdego klienta.

Czas dostępności odprawy przez Internet zależy od rodzaju rezerwacji.

 

  •         Klienci, którzy wykupili miejsca, mogą odprawić się w terminie od 30 dni do 2 godzin przed zaplanowanym czasem wylotu.

 

  •         Klienci, którzy nie wykupili miejsc, mogą odprawić się w terminie od 7 dni do 2 godzin przed zaplanowanym czasem wylotu. Dla wszystkich lotόw odbywających się po 1 listopada 2016 ( oraz w tym dniu ) , darmowe przydzielenie miejsc będzie dostępne od 4 dni do 2 godzin przed odlotem.

 

  •         Klienci Business Plus mogą dokonać odprawy na lotnisku bez żadnych kosztów.

Kiedy muszę stawić się przy wejściu do samolotu?

Pasażer powinien stawić się przed wejściem na pokład co najmniej 30 minut przed odlotem. Wpuszczanie na pokład kończy się 20 minut przed odlotem. Przed wejściem do samolotu należy okazać ważny dokument ze zdjęciem i kartę pokładową.

 

Niezależnie od wymagań wizowych wszyscy obywatele spoza UE/EOG muszą przed udaniem się do stanowiska kontroli bezpieczeństwa na lotnisku przejść do stanowiska kontroli wizowej w celu sprawdzenia dokumentów podróżnych i ostemplowania karty pokładowej uzyskanej online.    Dodatkowo, pasażerowie podróżujący z lotnisk w Maroku muszą udać się do stanowiska odprawy bagażowo-biletowej i okazać wydrukowaną kartę pokładową pracownikowi lotniska.
Pasażerowie, którzy zbyt późno zgłoszą się do wejścia, nie będą wpuszczani. Aby skorzystać z późniejszego lotu, pasażer musi zakupić nowy bilet według stosownej taryfy.

Czy mogę zmienić rezerwację po dokonaniu odprawy online?

Zmiany daty i godziny lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu w trybie online (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*)

Niezależnie od wymagań wizowych wszyscy obywatele spoza UE/EOG muszą przed udaniem się do stanowiska kontroli bezpieczeństwa na lotnisku przejść do stanowiska kontroli wizowej w celu sprawdzenia dokumentów podróżnych i ostemplowania karty pokładowej uzyskanej online.    Dodatkowo, pasażerowie podróżujący z lotnisk w Maroku muszą udać się do stanowiska odprawy bagażowo-biletowej i okazać wydrukowaną kartę pokładową pracownikowi lotniska.
Pasażerowie, którzy zbyt późno zgłoszą się do wejścia, nie będą wpuszczani. Aby skorzystać z późniejszego lotu, pasażer musi zakupić nowy bilet według stosownej taryfy.

Czy niemowlętom przysługuje limit bagażu?

Dorosły podróżujący z niemowlęciem oprócz małego bądź dużego bagażu podręcznego może wnieść na pokład dodatkowy przedmiot osobisty dla niemowlęcia. Wymiary tego przedmiotu nie mogą przekraczać 40 × 30 × 18 cm.

Oprócz tego przedmiotu osobistego pasażerowie podróżujący z niemowlętami mogą też bezpłatnie przewieźć wózek spacerowy lub składane nosidełko. Jedna z tych rzeczy również zostanie przewieziona bezpłatnie w przypadku małych dzieci.
Wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że użytkownik tego sprzętu też podróżuje tym samolotem. Jeśli jednak nie podróżuje dziecko ani niemowlę, tego rodzaju przedmioty będą przewożone jako bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.

Czy przewóz bagażu rejestrowanego jest wliczony w cenę biletu?

Nie, bagaż rejestrowany podlega opłacie, za sztukę bagażu, za pasażera i lot. Dzięki temu nasze bilety są możliwie najtańsze, a usługi dodatkowe można wykupić w razie potrzeby.Oprócz tego przedmiotu osobistego pasażerowie podróżujący z niemowlętami mogą też bezpłatnie przewieźć wózek spacerowy lub składane nosidełko. Jedna z tych rzeczy również zostanie przewieziona bezpłatnie w przypadku małych dzieci.

Wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że użytkownik tego sprzętu też podróżuje tym samolotem. Jeśli jednak nie podróżuje dziecko ani niemowlę, tego rodzaju przedmioty będą przewożone jako bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.

Czy mogę przewozić płyny w bagażu podręcznym?

Przewożenie płynów w bagażu podręcznym podlega następującym ograniczeniom państwowym:

-ciecz musi znajdować się w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml

-wszystkie pojemniki z cieczami muszą łatwo mieścić się i być przewożone w przezroczystej, torbie plastikowej o pojemności 1 litra z możliwością powtórnego uszczelnienia. Torba musi mieć 20 x 20 cm.

Tę torbę należy pokazać osobno podczas kontroli bezpieczeństwa.

Płyny niespełniające tych wymagań zostaną zutylizowane przy stanowisku kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że użytkownik tego sprzętu też podróżuje tym samolotem. Jeśli jednak nie podróżuje dziecko ani niemowlę, tego rodzaju przedmioty będą przewożone jako bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.

Czy mogę przewozić lekarstwa?

Wszystkie leki warto zapakować w bagażu podręcznym na wypadek opóźnienia bagażu rejestrowanego. W bagażu podręcznym należy też przewozić leki, które musisz zażyć podczas lotu.

W przypadku przewożenia leków w postaci płynu, zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi wnoszenia płynów na pokład. Jeśli musisz mieć ze sobą leki podstawowe, takie jak np. insulina, musisz posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że potrzebujesz tego leku, i w razie potrzeby przedstawić je podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Pracownicy obsługi kabiny pasażerskiej nie mogą przechować leku w chłodnym miejscu.

-ciecz musi znajdować się w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml

-wszystkie pojemniki z cieczami muszą łatwo mieścić się i być przewożone w przezroczystej, torbie plastikowej o pojemności 1 litra z możliwością powtórnego uszczelnienia. Torba musi mieć 20 x 20 cm.

Tę torbę należy pokazać osobno podczas kontroli bezpieczeństwa.

Płyny niespełniające tych wymagań zostaną zutylizowane przy stanowisku kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że użytkownik tego sprzętu też podróżuje tym samolotem. Jeśli jednak nie podróżuje dziecko ani niemowlę, tego rodzaju przedmioty będą przewożone jako bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.

Co mam zrobić, gdy mój bagaż zostanie zagubiony?

W obszarze tranzytowym podejdź do stanowiska Zagubionego bagażu / Odbioru bagażu i poproś o pomoc. Nasz pracownik obsługi dostarczy Ci raport na temat opóźnienia bagażu. Ten dokument możesz w razie potrzeby wykorzystać w zakładzie ubezpieczeniowym i podczas składania reklamacji.

 

Upewnij się, że w raporcie wskazano wartość bagażu. Otrzymasz numer sprawy, którego musisz używać w całej korespondencji prowadzonej z nami na ten temat. Po zgłoszeniu sprawy na lotnisku otrzymasz list z instrukcjami. Postępuj zgodnie z nimi.

W przypadku przewożenia leków w postaci płynu, zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi wnoszenia płynów na pokład. Jeśli musisz mieć ze sobą leki podstawowe, takie jak np. insulina, musisz posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że potrzebujesz tego leku, i w razie potrzeby przedstawić je podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Pracownicy obsługi kabiny pasażerskiej nie mogą przechować leku w chłodnym miejscu.

-ciecz musi znajdować się w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml

-wszystkie pojemniki z cieczami muszą łatwo mieścić się i być przewożone w przezroczystej, torbie plastikowej o pojemności 1 litra z możliwością powtórnego uszczelnienia. Torba musi mieć 20 x 20 cm.

Tę torbę należy pokazać osobno podczas kontroli bezpieczeństwa.

Płyny niespełniające tych wymagań zostaną zutylizowane przy stanowisku kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że użytkownik tego sprzętu też podróżuje tym samolotem. Jeśli jednak nie podróżuje dziecko ani niemowlę, tego rodzaju przedmioty będą przewożone jako bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.

Kiedy przybyć na lotnisko?

Bezpieczny czas, który pozwoli na nadanie bagażu rejestrowanego,  przejście przez odprawę paszportową i kontrolę bezpieczeństwa to 2 godziny przed planowanym odlotem. Jeżeli podróżujemy wyłącznie z bagażem podręcznym i dokonamy odprawy internetowej możemy zaoszczędzić nawet pół godziny. Należy pamiętać, że odprawa kończy się 30-40 minut przed wylotem i po tym czasie nie uzyskamy zgody na wejście na pokład samolotu.

Upewnij się, że w raporcie wskazano wartość bagażu. Otrzymasz numer sprawy, którego musisz używać w całej korespondencji prowadzonej z nami na ten temat. Po zgłoszeniu sprawy na lotnisku otrzymasz list z instrukcjami. Postępuj zgodnie z nimi.

W przypadku przewożenia leków w postaci płynu, zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi wnoszenia płynów na pokład. Jeśli musisz mieć ze sobą leki podstawowe, takie jak np. insulina, musisz posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że potrzebujesz tego leku, i w razie potrzeby przedstawić je podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Pracownicy obsługi kabiny pasażerskiej nie mogą przechować leku w chłodnym miejscu.

-ciecz musi znajdować się w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml

-wszystkie pojemniki z cieczami muszą łatwo mieścić się i być przewożone w przezroczystej, torbie plastikowej o pojemności 1 litra z możliwością powtórnego uszczelnienia. Torba musi mieć 20 x 20 cm.

Tę torbę należy pokazać osobno podczas kontroli bezpieczeństwa.

Płyny niespełniające tych wymagań zostaną zutylizowane przy stanowisku kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że użytkownik tego sprzętu też podróżuje tym samolotem. Jeśli jednak nie podróżuje dziecko ani niemowlę, tego rodzaju przedmioty będą przewożone jako bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.